CASHL区域优惠活动开始啦
       5月5日5~5月19日,面向东北区域(辽宁、吉林、黑龙江)优惠活动将全面展开,该区域CASHL直通车用户,可以免费或半价获取CASHL文献传递服务。具体优惠内容如下:
        CASHL馆藏期刊文献:100%补贴;
        CASHL大型特藏:50%补贴;
        CASHL馆藏图书:部分章节传递50%补贴
        说明:代查代借、图书借阅不在优惠范围内。
        只要在CASHL主页进行注册,即可享受CASHL各种优惠活动,即刻注册吧!
        详情可咨询图书馆信息咨询部,电话:62266645
 
日期: 2015-5-6